logo kek 3

Κατάρτιση Ανέργων

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 ξεκινά η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017,τ.ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ.
Αίτηση για την Προκήρυξη 13Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 27ηςΝοεμβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

 

Προγράμματα για 20.000 νέους ανέργους θα προκηρυχθούν συνολικά έως το τέλος του χρόνου όπως κάνει γνωστό η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Αντωνοπούλου με έγγραφο της ενώ παραθέτει στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τα οποία προκύπτει ότι παρουσιάζεται μία βελτιούμενη εικόνα στα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Άμεση έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα από το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Ωφελούμενοι: οι συμμετέχοντες σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

Θεματικές ενότητες

 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

10 ώρες

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα

20 ώρες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II

1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

90 ώρες

 

 

 

 

...στους δήμους Λάρισας, Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Τυρνάβου.

Οι ωφελούμενοι που είναι επιτυχόντες στο ανωτέρο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα θα τοποθετηθούν σε θέσεις απασχόλησης του δήμου και μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Στην περίπτωση που κάποιοι ωφελούμενοι δεν επιλέξουν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης θα εργάζονται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελούμενων.

 thekee katartisi

Δικαιολογητικά συμμετοχής ωφελούμενων:

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα πληροφορικής, οφείλει να προσκομήσει:

  1. Βεβαίωση απο τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο (Δήμοι Λάρισας, Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Τυρνάβου)
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής του στη δράση

 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 120 ώρες και τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

www.voucher.gov.gr

 

 

Την Παρασκευή 30/12/2016 ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Απασχόλησης «VOUCHER 29-64»,το οποίο προκηρύχθηκε από τοΥπουργείο Εργασίας για ανέργους από 29 έως 64 ετών σε 10 κλάδους αιχμής

©2018 ΚΕΚ ΘΕΚΕΕ. All Rights Reserved. Developed by IcarusWeb

Αναζήτηση